Helping The others Realize The Advantages Of ספאם

למי שביקר בניו-יורק, זהו אותו קרנגי על שמו קרוי אולם קרנגי הול.

לסיום, הוא נוגע בקצרה בשאלת השאלות ״האם כדאי להשקיע בהלוואות עמיתים״.

ביצעתי חישוב מקורב שמעריך את תשואת המקסימום והמינימום נכון להיום.

למה הנחתי את זה? כי התאוריה אומרת שלא תהיה לנו שום דרך להביס את השוק לאורך זמן, אז עדיף שכבר נקנה את כל הנכסים בשוק לשם פיזור הסיכון.

הוספת תחרות ושכלול השוק מספקת אופציות לצרכנים, אבל הצרכנים בסוף צריכים גם לבצע החלטות בעצמם כדי להרוויח מהשיפור.

אם אתם לא יודעים איך עובדת פנסיה, אני ממליץ לקרוא את הפוסט המצוין של אסף, אבל לא זו הפואנטה.

ובנוגע לביקורת שהעלה ״תועלת שולית״ על הלוואות עמיתים, הנה ניתוח קצרצר:

מכיוון שאין נתונים על ישראל, קשה לבדוק אותו. ייתכן שהוא מדויק, וייתכן שלא, ולשם כך אני זקוק לעזרתכם.

אני רואה לאחרונה הרבה מיקוד על חלוקת ההכנסות בישראל (ובעולם בכלל). אנשים רבים אומרים "השיטה אינה מחלקת click here את הכספים בצורה הוגנת או שוויונית, ולכן צריך לשנות את השיטה".

מצאתי גם הרבה דברים מעניינים אחרים שאשתדל לכתוב עליהם בעתיד.

Regretably the graphs while in the post weren't printed While using the raw facts (or simply the graph figures), so I had to eyeball the values utilizing the picture.

אני לא יודע אם חוק ייעוץ ההשקעות הישראלי חל על מי שאינו תושב ישראל, אבל לשם הזהירות, אבהיר שהפוסט הזה אינו ממליץ או מהווה המלצה לשום השקעה או אי ביצוע השקעה.

האם רמי לוי שולח אותך לקנות בשופרסל? לא, אבל בנק השקעות בהחלט יציע לך נכסים של בנק השקעות אחר, ושל חברות מתחרות.

מה מעניין בכל הנושא הזה? ובכן, שני המוצרים כביכול זהים, אבל קרן פנסיה זולה יותר. משמעותית. ואע״פ שקרן פנסיה זולה יותר, אנחנו רואים כספים רבים שמושקעים בקופות גמל כל שנה.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *